cuong205a
cuong205a:

Ngày trước, ở Vietnam, mình hay được nghe câu “Cần cù bù thông minh” nhưng hôm nay, tình cờ gặp tấm biển và câu châm ngôn này, còn thấy hay hơn. Hay không chỉ vì cách chơi chữ rất thông minh, mà còn hay vì ý nghĩa sâu sắc của câu nói này.Hoá ra cần cù và thông minh chẳng liên quan gì đến nhau cả, cần cù là cần cù, và thông minh là thông minh, muốn bù cũng chẳng được.
Thật vậy, bất kể bạn là ai, một thần đồng hay một thằng đần, bạn vẫn cần phải “work hard” để đứng vững và tiến lên.
.
.
.
~ ~ Ai nói hay quá ~~

cuong205a:

Ngày trước, ở Vietnam, mình hay được nghe câu “Cần cù bù thông minh” nhưng hôm nay, tình cờ gặp tấm biển và câu châm ngôn này, còn thấy hay hơn. Hay không chỉ vì cách chơi chữ rất thông minh, mà còn hay vì ý nghĩa sâu sắc của câu nói này.Hoá ra cần cù và thông minh chẳng liên quan gì đến nhau cả, cần cù là cần cù, và thông minh là thông minh, muốn bù cũng chẳng được.
Thật vậy, bất kể bạn là ai, một thần đồng hay một thằng đần, bạn vẫn cần phải “work hard” để đứng vững và tiến lên.

. . . ~ ~ Ai nói hay quá ~~